Voorwaarden

Door gebruik te maken van de Website van Autminds gaat u ermee akkoord dat:

  • u geen bijzondere rechten kunt ontlenen aan het gebruik van informatie, producten of diensten (hierna te noemen “Dienst”) die Autminds aanbiedt.
  • uw recht op schadevergoeding bij wanprestatie van een Dienst beperkt is tot de aankoopsom -exclusief kosten- van de betreffende Dienst.