Voor wie is Autminds bedoeld?

Autminds staat open voor iedereen die ons programma interessant vindt, maar is primair bedoeld voor mensen met (een vermoeden van) autisme.

Wij hopen dat mensen met autisme (en mensen zonder autisme) op basis van de informatie op deze website over o.a. het programma, de mate van toegankelijkheid (geboden faciliteiten) en datgene wat wij van deelnemers verwachten, zelf een geïnformeerde keuze kunnen maken of Autminds iets voor hen is.

Mensen met autisme die een begeleider willen meenemen, kunnen dit doen onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Wat verwachten we van jou als bezoeker?

Van bezoekers verwachten we dat ze in staat zijn rekening te houden met elkaar.

Hoewel we ons best doen om Autminds voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, realiseren we ons dat dit niet helemaal kan. Daarvoor zijn mensen met autisme te verschillend. Wat de één nodig heeft, kan de ander juist storen. Een voorbeeld is dat de ene persoon met autisme het prettig kan vinden mensen aan te raken, terwijl de ander dat niet wil of er niet tegen kan. Vandaar dat we het belangrijk vinden dat je in staat bent rekening te houden met iemand anders.

Ook verwachten we van je dat je zelf, eventueel met hulp van bijvoorbeeld een begeleider, je tijd kunt indelen. Je kunt zelf een keuze maken uit het programma-aanbod, en je kunt zelf een invulling geven aan pauzes.

Wat kun je van ons verwachten?

– Zoveel mogelijk duidelijkheid;
– Vrijheid en keuzemogelijkheden;
– Aandacht voor toegankelijkheid voor zoveel mogelijk mensen.

Vrijheid en keuzemogelijkheden

Op Autminds bieden we veel vrijheid en keuzemogelijkheden, natuurlijk binnen de grens van rekening houden met de ander.

– Je kunt aan het programma deelnemen, of dit geheel of gedeeltelijk overslaan. Je hoeft dus niet alle lezingen te volgen;
– Je kunt je terugtrekken of juist het contact opzoeken. Contact maken mag, maar hoeft niet;
– Je kunt aangeven of je wilt communiceren met anderen, of juist niet;
– Je kunt iets doen dat minder actief is (zoals luisteren naar een lezing) of meer actief (zoals een sport- of bewegingsactiviteit).

Keuzevrijheid is één van de uitgangspunten van Autminds.

Neem contact met ons op als je een speciale wens hebt en wilt weten of we je daarmee kunnen helpen.