Toegankelijkheid

De omgeving en inhoud van de conferentie zijn specifiek afgestemd op de behoeften, wensen en gevoeligheden van mensen met autisme. Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld extra aandacht is voor de mogelijkheid om je terug te trekken, het inrichten van een stilteruimte, en het aanpassen en uitbreiden van communicatiemogelijkheden (bijvoorbeeld een kleurensysteem waarmee iemand kan aangeven “ik neem uit mezelf niet het initiatief tot contact, maar stel contact wel op prijs, dus ik wil graag dat jij het initiatief neemt”).

Binnen het inhoudelijke programma maken we een onderscheid tussen het “basisprogramma” en “verdiepingsprogramma”, daarnaast is er een recreatief of parallelprogramma, waarbij bijvoorbeeld creatieve werkvormen aan bod kunnen komen.

Op die manier willen we mensen met een autismespectrumstoornis met uiteenlopende intelligentie-, opleidings- of kennisniveaus iets te bieden hebben.

Vrijheid en keuzemogelijkheden

Op Autminds bieden we veel vrijheid en keuzemogelijkheden, natuurlijk binnen de grens van rekening houden met de ander.

 – Je kunt aan het programma deelnemen, of dit geheel of gedeeltelijk overslaan. Je hoeft dus niet alle lezingen te volgen.

 – Je kunt je terugtrekken of juist het contact opzoeken. Contact maken mag, maar hoeft niet;

 – Je kunt aangeven of je wilt communiceren met anderen, of juist niet;

 – Je kunt iets doen dat minder actief is (zoals luisteren naar een lezing) of meer actief (zoals een sport- of bewegingsactiviteit).