Over Autminds

Autminds is een evenement voor en door volwassenen met autisme. Autminds biedt een mix van ontspanning, educatie en (intellectuele) uitdaging. Mensen met autisme vormen de meerderheid van de sprekers, organisatoren en deelnemers.

Op Autminds wordt niet over ons gepraat, maar door ons en met ons. Over datgene wat wij belangrijk vinden. Datgene wat elders geen of te weinig aandacht krijgt.

Autminds kan worden omschreven als een “meeting of minds“, vandaar de naam Aut-minds.

Functies van Autminds

Autminds vervult meerdere functies:

 1. Educatieve conferentie
  Autminds is gericht op het scholen van volwassenen met autisme (educatie) rondom thema’s als belangenbehartiging, herstel, empowerment, zelfhulp en ervaringsdeskundigheid.
 2. Ontmoetingsplaats
  Een plaats waar volwassenen met autisme andere volwassenen met autisme kunnen ontmoeten.
  Bijvoorbeeld om te netwerken. Om informatie uit te wisselen en kennis te delen. Of gewoon voor de gezelligheid.
 3. Oefenplek
  Autminds biedt een plek waar mensen met autisme kunnen oefenen met sociaal gedrag, communicatie, het deelnemen aan groepen en/of het zelf presenteren of geven van een lezing of workshop.
 4. Toepassing van ervaringskennis in de praktijk
  Ervaringskennis van mensen met autisme wordt benut in alle aspecten van de organisatie van Autminds. Op die manier willen we de eigen kracht van de persoon met autisme en het zelforganiserende vermogen van mensen met autisme als groep verhogen.