Foto's van de locatie

Opdat je je al een beeld van de locatie kunt vormen hebben we hier een paar foto's geplaatst.